G-Node Open Data

1 Registered Dataset with keyword: whiskers

Data for Bergmann, Sehara et al., 2022 eNeuro (eye-whisker coordination on Airtrack)
Bergmann R, Sehara K, Dominiak SE, Colomb J, Kremkow J, Larkum ME, Sachdev RN
13 Aug. 2022 10.12751/g-node.j9wxqe